کشف هروئین از قالیچه ایرانی در آلمان

ماموران گمرک فرودگاه لاییزیگ- هاله در آلمان، توانسته‌اند در محموله فرش ارسالی از ایران به مقصد چند کشور اروپایی، ۴۵کیلو هروئین بیابند.به گزارش دویچه وله، هروئین‌ها با ریسمان‌های ظریفی در تار و پود کناره‌های ۹قالیچه‌ تنیده شده بودند.

اداره گمرک آلمان در کشفیات خود به مورد جدید و کم ‌سابقه‌ ای از قاچاق مواد مخدر برخورده است. ۹قالیچه ایرانی در قسمت بار فرودگاه لایپزیگ-هاله کشف شده‌اند که ۴۵کیلوگرم هروئین به طرزی ماهرانه در آن‌ها جاسازی شده بودند. تکنیک جاسازی به گونه‌ای بود که شکی بر نمیانگیخت و دیده نمی‌شد.

حساسیت ماموران فرودگاه لایپزیگ در کنترل جدی‌تر این محموله، به خاطر سنگینی غیرمعمول قالیچه‌ها برانگیخته شده است. در هر قالیچه ۵کیلو پودر هروئین جاسازی شده بود و مواد مخدر در ریسمان‌های نازکی قرار داشتند که در تار و پود کناره‌ فرش‌ها تنیده شده بودند. این کشف موفقیت بزرگی برای گمرک آلمان به حساب میآید. قالیچه‌ها هم‌اینک در اداره گمرک مرکزی درسدن نگاهداری میشوند.پلیس آلمان می‌گوید هروئین کشف شده بسیار باکیفیت و نرم است و میلیون‌ها یورو قیمت دارد.این قالیچه‌ها در یک محموله بار هوایی از ایران قرار داشته‌ و به مقصد گیرندگانی در لهستان، فرانسه، بلژیک و کنگو ارسال شده بودند.مقامات مسئول کشورهای اروپایی که مقصد دریافت این قالیچه‌ها بوده‌اند، رسیدگی به پرونده این قاچاق هنگفت را آغاز کرده‌اند.