پول شویی بین المللی در استرالیا

 

 

پلیس استرالیا یک گروه پول شویی را که در بیش از 20 کشور فعالیت داشت شناسایی و 105 نفر را در این ارتباط دستگیر کرد.به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبر آسیا، کمیسیون مبارزه با جرائم استرالیا روز پنجشنبه از ضبط مواد مخدر و سایر دارایی های این گروه که ارزش آن بیش از 512 میلیون دلار عنوان شده است خبر داد. در این عملیات در استرالیا 28 گروه که در جرائم مختلف دست داشته اند، شناسایی شدند. پلیس در عملیات مربوط به شناسایی این گروه در استرالیا که بیش از یک سال ادامه داشت بیش از 105 را نفر بازداشت کرده و همچنین سه آزمایشگاه ساخت موادمخدر که از بزرگترین مراکز ساخت متامفتامین عنوان شده اند، شناسایی شدند. رییس قوه قضاییه استرالیا گفت: تمرکز این عملیات بر فعالیت های پول شویی بوده است اما در نتیجه این عملیات گروه ها و جرائم مختلف دیگری نیز شناسایی شدند.

 

ˈمایکل کیناˈ افزود: توقیف بیش از 550 میلیون دلار پول نقد و همچنین موادمخدر موفقیت مهمی در مبارزه با پول شویی و جرائم محسوب می شود. رسانه های محلی استرالیا اعلام کردند عاملان پول شویی در این کشور از مهاجران و دانشجویان خارجی برای این کار استفاده می کردند. بر اساس این گزارش، حداقل یکی از صرافی های آسیایی در این کار دخیل بوده و بخشی از این پول شویی به این صرافی تخصیص می یافته است.مقامات استرالیا معتقدند جرائم مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، پول شویی و سایر جرائم از جمله جرائم سایبری در سال حدود 10 تا 15 میلیارد دلار به اقتصادی این کشور زیان وارد می کند. گزارش های سال 2009 نشان می دهد جرائم بین المللی سازمان یافته در این سال حدود 870 میلیارد دلار سود نصیب دست اندرکاران این جرایم کرده است که این مقدار حدود یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان محسوب می شود.