فروش مواد مخدر با دستگاه کارت خوان و پول شویی

ماموران کلانتری ميم از طریق اخبار و اطلاعات مردمی در جریان فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در خیابان الف قرار گرفتند. با زیر نظر گرفتن مخفیگاه متهمان ماموران متوجه شدند این فرد از فروشندگان حرفه ای مواد مخدر است که هر نیم ساعت از مخفیگاهش خارج و اقدام به فروش مواد مخدر می کند. با تائید موضوع دو مامور کلانتری با لباس مبدل با این فرد قرار گذاشته و پس از وارد معامله شدن با این فرد او را دستگیر کردند .در بازرسی از متهم مقدار ۴۸ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و ۵۴ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۲۴۴ گرم مواد مخدر از نوع هروئین - دو دستگاه ترازوی دیجیتال - ۶ دستگاه گوشی تلفن همراه سه میلیون و هفتصد هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه پز بانک کشف شد.متهم با تهیه یک پز بانکی اقدام به فروش مواد مخدر و دریافت پول از طریق کارت عابر بانک مشتریانش می کرد.