گزارش ایسنا از کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی اراک

اقتصادی  10:17:33 1393/05/16

935-3187-5 كد خبر

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پول‌شویی در فرهنگسرای شهرداری اراک برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این کارگاه اکبر صفدری بازرس پول‌شویی در بانک سپه با اشاره به مفاهیم پول‌شویی، به تعریف پول کثیف پرداخت و گفت: به هر نوع پول و درآمدی که از را‌ه‌های نامشروع و غیر قانونی و وقوع جرم بدست می‌آید، پول کثیف می‌گویند.

وی بیان کرد: تمام کشورهای دنیا منشأ پول کثیف را درآمد حاصله از جرایم سازمان‌یافته از قبیل قاچاق اسلحه، انسان و مواد مخدر  دانسته‌اند.

 صفدری به تعریف پول ‌کثیف در ایران اشاره کرد و گفت:  هر کار غیر شرعی و هر نوع جرمی که بواسطه آن پول و درآمد کسب شود، بعنوان منشأ پول کثیف تعریف شده است.

وی رنگ پول در پول‌شویی را به چهار گروه تقسیم کرد و گفت: سیاه، خاکستری، سفید و خونی از دسته‌بندی‌های رنگ پول است.

صفدری بیان کرد: پول سیاه شامل درآمدهای حاصله از جرایم سنگین از قبیل قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان است.

این کارشناس به پول خاکستری اشاره کرد و گفت: درآمدهایی که ار راه جرایم نسبتاٌ سبک از قبیل احتکار و گران‌فروشی بدست می‌آید، پول خاکستری می‌گویند.

وی در ادامه اظهار کرد: پول خونی شامل درآمدهایی است که از راه قتل و خون‌ریزی مانند قاچاق اعضای بدن انسان  بدست می‌آید.

صفدری به پول سفید اشاره کرد و گفت: درآمدهای حاصله ار راه قانونی مانند حقوق کارمندان را پول سفید می‌گویند.

وی به آمار پول کثیف در دنیا اشاره کرد و گفت: دو تا پنچ درصد از درآمد ناخالص ملی دنیا را پول کثیف تشکیل می‌دهد که 47 درصد این آمار مربوط به آمریکا، 30 درصد متعلق به اروپا و مابقی آن سهم سایر کشورهاست.

وی آمار پول کثیف در ایران را یک درصد عنوان کرد و گفت: اگرچه درصد وقوع پول‌شویی در ایران پایین است اما ریسک‌پذیری بسیار بالایی دارد.

صفدری بیان کرد: قانون مبارزه با پول‌شویی از سال 89 در بانک‌ها اجرایی شد و بعد از آن بازار سرمایه، بیمه و سایر بخش‌های اقتصادی مکلف شدند تا قانون مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند.

وی به هدف مبارزه با پول‌شویی اشاره کرد و گفت: هدف این است که درآمدهای اقتصادی حاصل ار پول‌شویی خشکانده شود.

 

وی در پایان بیان کرد: پول‌شویی و وقوع جرم با هم رابطه مستقیم دارند و هرچه وقوع جرم بیشتر باشد عمل پول‌شویی هم بیشتر صورت می‌گیرد.