حسين پنجك قاچاق کوکائین و پول شویی

۲۲ارديبهشت ۱۳۹۳

يكي از بزرگ‌ترين باندهاي مافياي كوكايين پايتخت و حومه منهدم شد. اين باند كه به توزيع مواد مخدر كوكايين مشغول بودند پنجك نام داشت كه با عمليات به موقع پليس و شناسايي‌هاي قبلي اعضا و سركرده آن دستگير شدند. حسين پنجك سركرده اين باند كه 32 سال دارد و تاكنون 17 مورد سابقه جرم در سازمان‌هاي امنيتي دارد و از اين راه ثروت هنگفتي به دست آورده بود كه بستگانش هم مهم‌ترين همدستانش در اين باند بودند، دستگير و تاكنون بالغ بر 400 ميليارد ريال اموال آنها توقيف شده است.

 متلاشي شدن اين باند به چند دليل حايز اهميت است: 1- پيچيدگي داشته يعني خيلي سازمان يافته بوده است. 2- آنها با ساير اتباع خارج از كشور در ارتباط بودند. 3- گستره فعاليت آنها صرفا تهران نبوده و در شهرهاي همجوار پايتخت هم فعاليت داشتند. 4- سوءسابقه قابل توجه‌يي كه سركرده باند و بستگانش داشتند. 5- خشونت و رعب و وحشتي كه در مردم به وجود آوردند.

 

اعضاي اين باند شش نفر بودند كه بعضي از آنان رابطه خويشاوندي داشتند كه مرتبطان نيز در تعقيب پليس هستندسرکرده این باند جرایم مختلفی در کارنامه خود دارد از جملهخريد و فروش مشروبات الكلي و مواد مخدر، ايجاد مزاحمت و خشونت براي مردم، پارتي‌هاي فساد و فحشا و غيره.حسين پنجك كه يك مافياي كوكايين در پايتخت راه انداخته بود نه‌تنها رعب و وحشت بسياري را براي همسايگان ايجاد كرده بود مخصوصا خانه فسادش كه جرايم بسياري در آن اتفاق مي‌افتاد، همسايه‌ها و مردم را عاصي كرده بود. پليس بعد از دستگيري سركرده باند را در محل زندگي‌اش چرخاند و اين باعث خشنودي و آرامش تمامي آنها شد.گفته خود او زماني كه سرمايه‌اش به 400 ميليارد رسيده جشني را در اطراف تهران برگزار كرده كه ميلياردها هزينه داشته.