پلیس ایتالیا دهها عضو مافیا را بازداشت کرد

در جریان این عملیات که یکی از بزرگترین عملیات در سالهای اخیر محسوب می شود، تعدادی از اعضای مافیا در آمریکا هم دستگیر شدندپلیس ایتالیا در جریان یک عملیات گسترده علیه باندهای مافیایی اقدام به دستگیری ۳۰۰نفربه اتهام ارتکاب جرائم مختلف از جمله قتل، پول شویی و عضویت در سازمان های جنایی کرده است.براساس گزارش ها هدف این عملیات که با حضور ۳هزار نیروی پلیس انجام شد، دستگیری اعضای وابسته به باندهای مافیایی کالابرین موسوم، به " آندرانگتا" بود.منطقه کالابرین در جنوب شرق ایتالیا واقع است، و مافیای این منطقه یکی از سازمان های عمده جنایی محسوب می شود.به گفته پلیس محلی، در جریان این عملیات که یکی از بزرگترین عملیات در سالهای اخیر محسوب می شود، تعدادی از اعضای مافیا در آمریکا هم دستگیر شدند.

 

هنوز مقامات ایتالیا جزئیات بیشتری درباره دستگیری ها در آمریکا منتشر نکرده است.به گفته تحلیلگران، مافیای این منطقه با گسترش فعالیت هایش به خارج از منطقه کالابرین در صدد برآمده تا نقشی عمده در جنایات سازمان یافته در سراسر اروپا و همچنین در تجارت مواد مخدر از آمریکای جنوبی بازی کند.جرایم سازمان یافته در ایتالیا تحت تسلط چهار طایفه مافیایی است: کوسا نوسترا در سیسیلی، کامورا در اطراف ناپل، اندرانگتا در منطقه کالابرین و گروه ساکرا کورونا یونیتا در پوگلیا.به گفته مارک داف، خبرنگار بی بی سی در میلان مقام های ایتالیایی در سال های اخیر ضربات سختی به گروه مافیایی کوزا نوسترا وارد کرده اند اما سایر گروه ها همچنان قدرتمند هستند و نفوذ آنها افزایش یافته است.بحران اقتصادی نیز فرصت های تازه ای برای مافیا جهت پولسازی فراهم کرده است که از جمله شامل دادن وام نقد به کسب و کارهایی است که در تقلا هستند.