مانوئل نوریگا و پول شویی

آمریکا آقای نوریگا را در حمله نظامی به پاناما در سال ۱۹۸۹میلادی بازداشت کرددادگاهی در پاریس، مانوئل نوریگا، رهبر پیشین پاناما را به جرم پول شویی در دهه ۱۹۸۰میلادی در فرانسه، به ۷سال زندان محکوم کرد.مانوئل نوریگا این اتهام که با گروه های قاچاق مواد مخدر کلمبیا رابطه داشته و در فرانسه پول شویی کرده است را رد می کند.دادگاه در سال ۱۹۹۹بطور غیابی مانوئل نوریگا را به ده سال زندان محکوم کرده بود اما در پی برگزاری مجدد محاکمه او، قاضی حکم ۷سال حبس را برای متهم صادر کرد

 

.قاضی همچنین دستور توقیف دو میلیون و سیصد هزار دلار از دارایی های رهبر پیشین پاناما را صادر کرده است.مانوئل نوریگا در پاناما نیز بطور غیابی به اتهام نقض حقوق بشر و قتل مخالفان محاکمه شده و با مجازات حداقل ۲۰سال حبس روبروست.دولت پاناما خواهان تحویل گرفتن او از فرانسه است. آمریکا مانوئل نوریگا را در ماه آوریل امسال پس از حدود ۱۷سال زندان در ایالات متحده به جرم قاچاق مواد مخدر، به فرانسه تحویل داد.آمریکا آقای نوریگا را در حمله نظامی به پاناما در سال ۱۹۸۹میلادی بازداشت کرد.دادگاهی در آمریکا در سال ۱۹۹۰میلادی آقای نوریگا را به جرم پولشویی و قاچاق مواد مخدر به ۳۰سال زندان محکوم کرد.این حکم مدتی بعد بدلیل رفتار "خوب" او به ۱۷سال کاهش یافت.