مجرم شناخته شدن چهره جمهوریخواه در آمریکا به پول شویی

هیات منصفه دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا یکی از رهبران سابق جمهوریخواهان در کنگره این کشور را به خاطر پول شویی مجرم شناخته است.تام دِلِی، (Tom DeLay) بین سال های ۲۰۰۳تا ۲۰۰۵میلادی رهبر اکثریت حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان بود که دومین مقام ارشد در این رکن کنگره به حساب می آید.

اعضای هیات منصفه دادگاهی در تگزاس چهارشنبه (۲۴نوامبر) پس از ۱۹ساعت بحث و مشورت تام دِلِی را به خاطر پول شویی در مبارزات انتخاباتی مجرم شناختند.تام دِلِی متهم است که در گذشته حدود ۱۹۰هزار دلار از مبالغی اهدایی شرکت ها را به طور غیرقانونی و از طریق واسطه به کاندیداهای جمهوریخواه در مجلس ایالتی تگزاس رسانده بود.

 

او پس از اعلام نظر هیات منصفه بار دیگر تاکید کرد که بیگناه است.این سیاستمدار بازنشسته می گوید که به خاطر وابستگی حزبی اش تحت تعقیب قرار گرفته است.تام دِلِی در زمان جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، یکی از متحدان مهم او در کنگره بود.جورج بوش پیشتر فرماندار تگزاس بود.تام دِلِی به خاطر موفقیت در حفظ انضباط حزبی و کارایی سیاسی در واشنگتن به "چکش" معروف بود.قرار است که قاضی ایالتی در روز ۲۰دسامبر حکم خود را علیه وی صادر کند.