پرداخت بدهي با دستبرد به حساب بانکي

۱۶ارديبهشت ۱۳۹۳

عامل سرقت از حساب بانکي پيرمردي که هنگام ترخيص خودرواش طعمه کلاهبرداري قرار گرفته بود، با انجام يکسري فعاليت پليسي و اطلاعاتي دستگير شد. به گزارش خراسان، چند روز قبل پيرمرد بازنشسته اي براي ترخيص خودرواش از پارکينگ مراحل قانوني را طي کرد و براي پرداخت قبض جريمه کنار دستگاه خودپرداز قرار گرفت. اما به خاطر اين که نمي توانست سريع تر کار پرداخت قبض را انجام دهد جواني که در صف ايستاده بود گفت: پرداخت قبض جريمه مانند قبض برق است در اين هنگام او قبض جريمه را از پيرمرد گرفت و شروع به خواندن اعداد و ارقام کرد ولي ناگهان گفت: ببخشيد! اشتباه شد. پيرمرد هم کارت عابربانک را از دستگاه بيرون آورد و همراه رمز به او داد تا قبض جريمه را پرداخت کند.

 

لحظاتي بعد آن جوان کارت را بازگرداند و رفت. دقايقي پس از اين ماجرا وقتي پيرمرد قصد داشت مقداري پول از حساب خود برداشت کند متوجه شد که کارت عابربانک وي عوض شده است. بنابراين براي پي گيري موضوع به پليس فتاي خراسان رضوي مراجعه کرد. در بررسي هاي کارشناسي مشخص شد که همه موجودي حساب بانکي پيرمرد به سرقت رفته است.اين گزارش حاکي است: کارآگاهان پليس فتا پس از رديابي هاي اطلاعاتي زني را که پول هاي مسروقه به حساب وي واريز شده بود دستگير کردند. اين زن در بازجويي ها گفت: با مرد ۳۸ساله اي همکار هستم و مبلغي از او طلب داشتم. او نيز کارت مذکور را به همراه رمز آن در اختيارم گذاشت. در پي اعترافات وي، کارآگاهان موفق شدند «ک.ش» را نيز دستگير کنند که وي به جرم خود اقرار کرد و گفت: با سوء استفاده از ضعف پيرمرد در کار با دستگاه خودپرداز قصد داشتم بدهي خود را پرداخت کنم.