توسعه اقتصادی

این جزوه برای اولین بار جهت تدریس درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در دانشگاه آزاد واحد کرج برای نیمسال اول تحصیلی 93 - 94 توسط من آماده شد که میتواند مورد استفاده دانشجویان رشته های حسابداری- مدیریت بازرگانی- علوم بانکی و اقتصاد قرار گیرد میتوانید جزوه فوق را از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود جزوه جدید