مفاهیم،مقررات و روشهای مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی

این کتاب در 4 فصل و بر مبنای مباحث مطرح شده توسط موسسه بازل (BASEL)و نیروی ضربت اقدام مالی (FATF)تنظیم گردیده که علاوه بر آن مروری دارد بر قوانین و بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا . کتاب فوق در شهریور ماه 92 توسط انتشارات سنا در 200 صفحه چاپ شده است.

 

فصل اول: پول‌شویی و مفاهیم آن 

 

فصل دوم: سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول‌شویی در سطح دنیا      

 

فصل سوم: اصول مبارزه با پول‌شویی         

 

فصل چهارم: نمونه هایی از پول‌شویی         

 

اختصارات

 

فیپای کتاب در کتابخانه مرکزی

 

جهت خرید کتاب فوق میتوانید با موسسه عالی دانش به آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، کوچه  گلریز، شماره 2، واحد3- کد پستی : 1589654995 مراجعه نمایید یا باتلفن: 88341466, 88341478, 88813377-نمابر: 88813237 تماس حاصل نمایید.