حسابرسی داخلی

این کتاب در 11 فصل و بر مبنای سر فصلهای ارائه شده وزارت علوم جهت درس حسابرسی 2 تنظیم گردیده که علاوه بر آن مروری دارد بر مباحث درس حسابرسی 1 . کتاب فوق در شهریور ماه 92 توسط انتشارات سنا در 250 صفحه چاپ شده است.
فصل اول: کلیات حسابرسی 
فصل دوم: موجودی های صندوق بانک  
فصل سوم: سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه  
فصل چهارم: حساب ها و اسناد دریافتنی  
فصل پنجم: موجودی های جنسی و قیمت تمام شده  
فصل ششم: دارایی های ثابت  
فصل هفتم: بستانکاران و سایر اقلام بدهی (حساب ها و اسناد پرداختنی)  
فصل هشتم: دیون با کار مزد و بدهی احتمالی  
فصل نهم: حقوق صاحبان سهام  
فصل دهم: رسیدگی تفضیلی به اقلام درآمد و هزینه  
فصل یازدهم: گزارش حسابرسی  

 

فیپای کتاب در کتابخانه مرکزی

 

جهت خرید کتاب فوق میتوانید با موسسه عالی دانش به آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، کوچه  گلریز، شماره 2، واحد3- کد پستی : 1589654995 مراجعه نمایید یا باتلفن: 88341466, 88341478, 88813377-نمابر: 88813237 تماس حاصل نمایید.